Sparboxen

SPARBOX

EN REVOLUTION

 

Framtidsfeministens Sparbox är världens första sparprodukt i svenska jämställda bolag. Hos Aktieinvest hittar du den.

 

Framtidsfeministens Sparbox passar dig som vill månadsspara automatiskt i jämställda bolag. Jämställda bolag är mer lönsamma enligt bland andra McKinsey, Credit Suisse och Morgan Stanley. Genom att månadsspara automatiskt i aktier via autogiro har du ett sparande som blir av och du kan fokusera på annat. Även utdelningarna återinvesteras automatiskt utan extra kostnad.

Du bestämmer hur mycket och vilket datum varje månad ditt sparande ska dras via autogiro. Genom att månadsspara sprider du risken i tiden och behöver inte bry dig om att tajma börsens upp- och nergångar.

Genom att aktivt välja jämställda bolag kan vi tillsammans sätta press på de bolagen som inte har kommit lika långt. Jämställt för oss är minst 40/60 i högsta ledningen. En ledning med 61 procent kvinnor är således inte heller jämställd.

HUR SPARBOXEN FUNGERAR

 

Genom att månadsspara i Framtidsfeministens Sparbox vet du att ditt sparande blir av. Det sker helt automatiskt!

 

Tack vara att Aktieinvest är en nätmäklare i framkant är de ensamma om att erbjuda ett automatiskt månadssparande direkt i aktier via autogiro. Du kan spara så lite som 100 kr per aktie tack vare deras lösning andelsorder, vilket betyder att du som kund kan köpa en del av en aktie, istället för en hel. Aktieinvest har tagit fram flera så kallade Sparboxar, som du kan månadsspara i, där Framtidsfeministens jämställda Sparbox är en av dessa.

I Framtidsfeministens Sparbox sparar du automatiskt via autogiro. Det kostar 20 kr/månad och då återinvesteras också utdelningen automatiskt. Minsta månadssparande är 500 kr.

Att börja månadsspara i Framtidsfeministens Sparbox tar 3 minuter. Du öppnar ett ISK hos Aktieinvest, bestämmer hur mycket och när pengarna ska dras via autogiro. En lathund hittar du här.

BOLAGEN I SPARBOXEN

 

Framtidsfeministens Sparbox består av åtta, svenska jämställda bolag. Portföljen ses över en gång varje halvår då ändringar kan komma att ske.

 

När vi väljer bolag till Sparboxen försöker vi i största möjliga mån sprida i minst fem olika branscher och välja bolag av olika storlekar för bra riskspridning. Portföljen består av fem stora bolag, ett medelstort bolag och två små bolag. Alla bolag finns på Nasdaq Stockholm, den så kallade Stockholmsbörsen. Bolagen finns i sju olika branscher.

Vi har valt att varje bolag har lika stor del av Sparboxen. Det betyder att 12,5 procent av det du månadssparar kommer köpas av respektive bolag.

 

Mer information om hur vi har valt ut bolagen hittar du här.

Bolagen i Sparboxen:

 

  • Castellum
  • Dedicare
  • ICA Gruppen
  • Biogaia
  • Swedbank
  • Wihlborgs Fastigheter
  • XANO Industri B
  • Sweco B

Framtidsfeministen samarbetar med Aktieinvest avseende sammanställning av denna sparbox. Det innebär att Framtidsfeministen erhåller procentuell ersättning baserad på volymen som sparboxen genererar.

 

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

KONTAKTA OSS

Stockholm, Sweden

Tel: 070-450 19 00

FOLLOW US

framtidsfeministen

Framtidsfeministen Sverige AB

559100-9740, Stockholm

© Copyright 2018. All Rights Reserved.