Köp själv

KÖP SJÄLV

INVESTERA JÄMSTÄLLT

 

Vi tror på att ju fler som investerar jämställt desto bättre. Därför är vi helt transparenta med vilka bolag som ingår i Framtidsfeministens jämställda aktieportfölj.

 

Att köpa jämställda aktier själv passar dig som vill vara en aktiv sparare och tycker att aktier är kul. Forskning från PIIE på 22 000 bolag i 91 länder visar att bolag med minst 30/70 i högsta ledningen har 6 procent högre vinster. Vi väljer bolag från AllBrights gröna lista som kommer ut en gång om året. Vi går igenom alla bolag på den gröna listan och väljer de vi tror extra mycket på.

Vi ser över portföljen en gång om året. Genom att följa oss på Shareville, som är en del av Nordnet, får du pushnotiser när vi gör förändringar i portföljen. Du ser också bolagen i portföljen och hur de presterar. Mer information om hur vi väljer ut bolagen hittar du här.

Genom att aktivt välja jämställda bolag kan vi tillsammans sätta press på de bolagen som inte har kommit lika långt. Jämställt för oss är minst 40/60 i högsta ledningen. En ledning med 61 procent kvinnor är således inte heller jämställd.

HUR DU KÖPER AKTIER

 

Du kan välja att inspireras av vår portfölj eller kopiera den rakt av. Var noga med att välja en bank/nätmäklare med låga avgifter och välj låg skatt.

 

För att kunna köpa aktier behöver du ha ett konto hos en bank eller en nätmäklare. Vi rekommenderar Nordnet där du också kan följa vår och andras portföljer via deras sociala plattform Shareville. Hos Nordnet betalar du från 1 kr när du köper och säljer aktier beroende på hur mycket du köper för. Nordnets prislista hittar du här.

Välj rätt konto för att få låg skatt och minimalt krångel med deklarationen. Vi rekommenderar investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring och dessa ska vara gratis. Det går även att ha båda.

ISK passar dig som vill direktäga aktier och gå på bolagsstämmor. Kapitalförsäkring passar dig som vill kunna välja förmånstagare och äga utländska aktier. Båda har låg skatt, kring 0,4 procent 2017.

BOLAGEN I PORTFÖLJEN

 

Framtidsfeministens Sparbox består av åtta, svenska jämställda bolag. Portföljens innehav ses över en gång om året då ändringar kan komma att ske.

 

När vi väljer bolag till Sparboxen försöker vi i största möjliga mån sprida inom 5-6 olika branscher och välja bolag av olika storlekar för bra riskspridning. Portföljen består av fem stora bolag, ett medelstort bolag och två små bolag. Alla bolag finns på Nasdaq Stockholm, den så kallade Stockholmsbörsen. Bolagen finns i sex olika branscher.

Vi äger bolag vi tror på och har som mål att äga dem långsiktigt. Vi har valt att varje bolag har lika stor del av portföljen. Under året omallokerar vi så att bolagen står för ungefär 12,5 procent var.

 

Mer information om hur vi har valt ut bolagen hittar du här.

Bolagen i portföljen:

 

  • Castellum
  • Dedicare
  • ICA Gruppen
  • Biogaia
  • Swedbank
  • Wihlborgs Fastigheter
  • XANO Industri B
  • Sweco B

Framtidsfeministens innehav ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

KONTAKTA OSS

Stockholm, Sweden

Tel: 070-450 19 00

FOLLOW US

framtidsfeministen

Framtidsfeministen Sverige AB

559100-9740, Stockholm

© Copyright 2018. All Rights Reserved.